Day: June 8, 2019

Mengenal Islam Kaffah dan Rivalnya

June 8, 2019

Oleh: Shafayasmin Salsabila* “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah (keseluruhan), dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” Demikian terjemah dari firman Allah, ayat 208 dalam surat Al Baqarah. Totalitas dalam ber-Islam, menjadi satu yang diserukan di dalam ayat tersebut. Masalahnya adalah, saat ini ketika […]

Read More