Day: September 4, 2019

Hijrah kepada Islam Kaffah, Solusi Setiap Masalah

September 4, 2019

Oleh : Nay Beiskara¬† (Revowriter & Komunitas Kalam) Muslimahtimes– Sesungguhnya hijrah mewajibkan kita tuk ber-Islam secara kaffah. Namun, takkan mampu ber-Islam secara kaffah tanpa adanya institusi penerapnya, yakni Daulah Khilafah. Maka, memperjuangkan terwujudnya institusi itu wajib bagi setiap kaum muslimin, baik yang telah lama hijrah maupun yang baru mengalaminya. / Hijrah, Momentum Perubahan / Muharram […]

Read More