Day: January 5, 2021

Merindukan Model Negara Bebas Utang

January 5, 2021

Oleh. Eva Arlini, SE (Blogger) #MuslimahTimes — Hukum syara’ menunjukkan kalau berutang hukumnya boleh (ja’iz). Allah swt berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya….”(QS. Al Baqarah: 282)   Anjuran dari Allah swt dalam ayat itu untuk mencatat transaksi tidak tunai (utang/ piutang), menandakan bahwa […]

Read More

Menjadi Purple Cow di Era Sekulerisme-kapitalisme, Kenapa tidak?

January 5, 2021

Oleh : Sunarti   #MuslimahTimes — “Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.” (TQS. Ibrahim : 42). Hingar-bingarnya pergantian tahun baru 2020 ke tahun 2021 ini bukan dipenuhi suasana pesta kembang api atau pesta-pesta […]

Read More